Penerbitan Muzik Digital

Kami terbitkan muzik anda ke platform muzik digital yang terkenal seperti Youtube, Tik Tok, Spotify, Instagram dan banyak lagi.

Pemasaran Digital

kami pasarkan muzik anda menggunakan 3 katakunci berkuasa Konten, perhubungan & Data.

All Rights Reserved 2021-2022 Cove Entertainment. Kota Kinabalu, Sabah, MY